Vítejte

Pokyny pro plánování projektů vzduchotechniky s optimalizací komfortu a nákladů pro bytové stavby

Tato webová stránka představuje návod pro projektování v oboru bytové výstavby, kde jsou v rámci projektu "Dvojí užitek" (Koncepce vzduchotechniky s optimalizací komfortu a nákladů pro energeticky úsporné bytové stavby) financovaného Společností pro podporu výzkumu (FFG)  shrnuty dosažené výsledky výzkumu.

Projekt „Dvojí užitek“ - otázky a cíle:

Komfortní větrací systémy s rekuperací tepla (systémy s přívodem /odvodem vzduchu) mohou být konstruovány s daleko vyšší účinností, levněji a s menšími nároky na údržbu, pokud se vzduchotechnické rozvody budou navrhovat důsledně podle principu řízeného proudění převáděného vzduchu. Přitom může přiváděný vzduch proudit jako převáděný nejen z místností s přívodem vzduchu do chodeb a místností s odvodem vzduchu, ale také např. z ložnice do obývacího pokoje, popř. z komory na WC (Dvojí užitek přiváděného a odváděného vzduchu). V rámci základního výzkumu se k tomuto postupu, který již byl v individuálních případech úspěšně realizován (jak je popsáno například v [6]) provádí systematické šetření ohledně kvality vzduchu v místnosti, vlhkosti vzduchu v místnosti, energetické účinnosti a nákladů. Při výzkumu byly navíc vyjasněny otevřené otázky ohledně protihlukové ochrany, uspořádání půdorysu, dimenzování a také ohledně hranic použití.


 

Koncepce vzduchotechniky a kaskádové větrání:

Komfortní větrací systémy s rekuperací tepla (systémy s přívodem /odvodem vzduchu) přivádějí vnější vzduch po předehřátí ve výměníku tepla obvykle do všech místností s přívodem vzduchu, jako je např. obývací pokoj, pracovna, ložnice apod. jedním nebo několika vzduchotechnickými kanály. Vzduch odtud proudí speciálními převáděcími otvory nebo štěrbinami ve dveřích do předsíně a následně je odpadní vzduch z místností s odvodem vzduchu odsáván (koupelna, WC, kuchyň atd.). Tento princip vedení vzduchu se nazývá řízené proudění převáděného vzduchu nebo „normální“ kaskádové větrání, protože směr proudění vzduchu je vždy veden z místností s malým zatížením / náročností na kvalitu vzduchu v místnosti do místností s velkým zatížením/ náročností. Tímto způsobem se vzduch prakticky „využije dvakrát“, protože projde místnostmi s přívodem i s odvodem vzduchu.
Ve srovnání s větráním pro každou místnost zvlášť, u něhož je v každé místnosti instalován přívod i odtah, se u řízeného proudění převáděného vzduchu redukuje potřebný průtok venkovního vzduchu až o cca 50%. To má pozitivní dopad na energetickou účinnost systému (spotřeba proudu pro ventilátor a tepelné ztráty větráním) a také na investiční náklady (kratší délka kanálů, menší centrální jednotky, menší počet ventilů). Zejména to přispívá k tomu, že zabráníme příliš nízké vlhkosti vzduchu v místnosti v zimním období (nižší intenzita výměny venkovního vzduchu).


Tento princip je popsán již v [6]. Dnes již byl prakticky uznán jako standardní postup pro vedení vzduchu. Projekt „Dvojí užitek“ zkoumá další logický vývoj tohoto principu: „rozšířené kaskádové větrání“. Vzduch je přiváděn pouze v ložnicích a odtud proudí do obytných prostor. To umožňuje další zredukování potřebného průtoku venkovního vzduchu při zachování prakticky stejné kvality vnitřního ovzduší, protože obyvatelé jsou buď v obývacím pokoji nebo v ložnici. Oproti řešení s přepínáním klapek představuje uvedená možnost jednoduchou, levnou a téměř bezúdržbovou „Low-tech“ variantu.