Pokyny pro plánování

Z výsledků výzkumu pro různé studie, které byly prováděny v rámci projektu "Dvojí užitek", byly vypracovány pokyny pro plánování týkající se dvou následujících témat: